Loading...
Цiни 2017-10-02T17:15:09+00:00

Ми надаємо повний спектр послуг

Більшість цін формуються індивідуально під кожного парнера. Формування персонально портфелю послуг на договірній основі для зручності та прозорості відносин.

ЦІНИ

№ п / п
Найменування послуги
Орієнтовна вартість*, гривні
1 Аналіз та оцінка податкових наслідків однієї запланованої чи здійсненої господарської операції від 2000
2 Підготовка та надання «податкової історії» одного контрагента з визначенням ризикованості господарських операцій з ним від 2000
3 Проведення тематичної перевірки господарської діяльності підприємства від 8000
4 Термінове проведення тематичної перевірки (1 податок або операції з одним контрагентом) господарської діяльності підприємства до початку перевірки контролюючим органом від 10000
5 Проведення комплексного аудиту господарської діяльності підприємства від 20000
6 Термінове проведення комплексного аудиту господарської діяльності підприємства від 30000
7 Оптимізація оподаткування договірна
8 Супроводження податкової перевірки господарської діяльності підприємства (представництво інтересів Клієнта в момент вручення документів на перевірку, спілкування від імені Клієнта з податковими інспекторами в ході перевірки, контроль за дотриманням ними норм чинного законодавства) від 500/год.
9 Пакет «Податкова перевірка від А до Я» – оцінка правомірності запиту контролюючого органу та підготовка відповіді на нього, термінове проведення тематичної перевірки питань, зазначених у запиті, супроводження податкової перевірки з цих питань до отримання платником податків довідки/акту за її результатами від 15000
10 Пакет «Консультації» – надання усних (5 штук) та письмових (5 штук) консультацій з основних питань діяльності підприємства протягом 1 місяця від 10000
11 Пакет «Планова перевірка» – термінове проведення комплексного аудиту господарської діяльності підприємства, супроводження планової перевірки до отримання платником податків довідки/акту за її результатами, підготовка заперечень на акт перевірки та представництво інтересів Клієнта під час їх розгляду від 25000
№ п / п
Найменування послуги
Орієнтовна вартість*, гривні
1 Консультація адвоката щодо кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності від 2500/год.
2 Захист від кримінального переслідування та кримінальної відповідальності платників податків договірна
3 Представництво інтересів Клієнта на стадії досудового слідства та при проведенні слідчих дій: допитів, обшуків, вилученні майна, затриманні тощо від 2500/год.
4 Оскарження обраного запобіжного заходу договірна
5 Повернення вилученого у рамках кримінального провадження майна договірна
6 Відвідування Клієнта в ізоляторі тимчасового тримання та у слідчому ізоляторі договірна
7 Представництво та захист інтересів підсудного в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій договірна
8 Представництво інтересів свідка під час досудового та судового слідства від 2500/год.
9 Представництво в суді інтересів потерпілого від злочину (цивільного позивача) від 2500/год.
№ п / п
Найменування послуги
Орієнтовна вартість*, гривні
1 Реєстрація юридичних осіб від 3000
2 Реєстрація фізичних осіб від 2000
3 Реєстрація громадських формувань від 5000
4 Внесення змін в реєстраційні документи від 1500
5 Представництво інтересів на зборах учасників від 2000
6 Письмова консультація з наданням відповіді на 1 конкретно сформульоване питання, яке регулюється не більше ніж 3 нормативними актами від 3000
7 Ліквідація юридичних, фізичних осіб договірна
8 Реєстрація знака для товарів та послуг від 5000
9 Розробка зразків первинних документів для підтвердження конкретної господарської операції від 1000
10 Бухгалтерський аутсорсинг від 3000
11 Розробка штатного розпису підприємства від 1000
12 Підготовка наказів про призначення/звільнення працівників від 500
13 Підготовка трудових договорів/контрактів від 1500
14 Розробка посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи від 1500
15 Повідомлення ДПІ про найманого працівника від 500
16 Юридичний аудит служби персоналу підприємства 500/год.
17 Підготовка листів, заяв, скарг з питань трудового права від 1000
18 Досудове врегулювання спорів від 2500
19 Представництво інтересів в господарських судах договірна
17 Представництво інтересів в судах загальної юрисдикції, у трудових спорах договірна
18 Супровід виконавчого провадження договірна
№ п / п
Найменування послуги
Орієнтовна вартість*, гривні
1 Аналіз простого договору на можливі ризики для Клієнта від 250/арк.
2 Аналіз простого договору на можливі ризики для Клієнта та підготовка змін до нього для захисту інтересів Клієнта від 500/арк.
3 Аналіз договору у сфері ЗЕД на можливі ризики для Клієнта від 500/арк.
4 Аналіз договору у сфері ЗЕД на можливі ризики для Клієнта та підготовка змін до нього для захисту інтересів Клієнта від 800/арк.
5 Підготовка проекту простого договору без додатків, вид якого передбачений законодавством від 2000
6 Підготовка проекту простого договору з додатками, вид якого передбачений законодавством від 3000
7 Підготовка проекту договору у сфері ЗЕД з урахуванням норм чинного законодавства від 4000
8 Розробка комплексного договору з додатками, який включає в себе декілька видів договорів або такого, який не передбачений законодавством, але йому не суперечить від 5000
9 Розробка додатків, додаткових угод про внесення змін до договорів від 1000
10 Складання протоколу розбіжностей до договорів від 2000
11 Підготовка претензії/листа контрагенту від 2000
12 Пакет «Договір+» – аналіз простого договору на можливі ризики для Клієнта та підготовка змін до нього для захисту інтересів Клієнта, підготовка проекту простого договору з додатками, вид якого передбачений законодавством 3000
13 Пакет «Угоди» – аналіз простого договору на можливі ризики для Клієнта та підготовка змін до нього для захисту інтересів Клієнта, підготовка проекту будь-якого договору з додатками, вид якого передбачений законодавством, розробка додатків, додаткових угод про внесення змін до договорів 4000
14 Пакет «Контракти» – аналіз будь-якого договору на можливі ризики для Клієнта та підготовка змін до нього для захисту інтересів Клієнта, підготовка проекту будь-якого договору з додатками, вид якого передбачений законодавством, розробка комплексного договору з додатками, який включає в себе декілька видів договорів або такого, який не передбачений законодавством, але йому не суперечить, розробка додатків, додаткових угод про внесення змін до договорів 5000

Your Content Goes Here

№ п / п
Найменування послуги
Орієнтовна вартість*, гривні
1 Організація та замовлення почеркознавчої експертизи, в т.ч. собіватрість експертизи
простої складності від 2000
середньої складності від 4000
складної від 8000
2 Організація та замовлення технічної експертизи документів, в т.ч. собіватрість експертизи
простої складності від 1000
середньої складності від 3000
складної від 9000
3 Організація та замовлення економічної експертизи, в т.ч. собіватрість експертизи
простої складності від 7000
середньої складності від 17000
складної від 25000
4 Організація та замовлення оцінки нерухомості, в т.ч. собівартість оцінки
простої складності від 2000
середньої складності від 6000
складної від 12000
5 Організація та замовлення іншої експертизи договірна
№ п / п
Найменування послуги
Орієнтовна вартість*, гривні
1 Пакет «Лайт» – пакет «Усні консультації» + письмова консультація з наданням відповіді на 2 взаємопов’язаних конкретно сформульованих питання, які регулюються не більше ніж 5 нормативними актами, пакет «Договір+», аналіз та оцінка податкових наслідків однієї запланованої чи здійсненої господарської операції 5000 грн./місяць
2 Пакет «Медіум» – пакет «Лайт» + усна правова оцінка правомірності запиту контролюючого органу та підготовка відповіді на нього, пакет «Угоди», аналіз та оцінка податкових наслідків однієї запланованої чи здійсненої господарської операції, підготовка та надання «податкової історії» одного контрагента з визначенням ризикованості господарських операцій з ним 10000 грн./місяць
3 Пакет «Преміум» – пакет «Медіум» + виїзна консультація (представництво інтересів Клієнта) на початок податкової перевірки Клієнта, контроль за дотриманням законності щодо призначення перевірки та вирішення питання допуску до неї, проведення одного виїзного семінару на одну тему 15000 грн./місяць
4 Пакет «Престиж» – наповнення пакету здійснюється Клієнтом самостійно шляхом вибору не менше 5 послуг, зазначених в Прайсі, на які надається гарантована 10% знижка. договірна

* – вказаний перелік послуг не є вичерпним. Остаточна вартість послуг залежить від багатьох факторів, основними з яких є складність завдання, його терміновість та обсяг часу, робіт, які необхідно витратити для його виконання.

ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО СПІВПРАЦІ З НАМИ

ПРК Груп – командна робота для задоволення Ваших потреб, розв’язання конфліктів,
швидкий пошук шляхів вирішення проблем.

ЗВ’ЯЗАТИСЯ